FRCN_jpgEn kopi af mit fulde CV på DANSK eller på ENGELSK kan downloades her (DK: opdateret pr. 28. april 2023). CV må ikke indgå i tredjeparts tilbud uden forudgående indhentning af skriftlig accept fra GEOhelper.dk ApS.

FRITS CHRISTIANSEN

Mobil nr. +45 2185 4195 – E-mail: frits@geohelper.dk

Geolog, Cand. scient., Aarhus Universitet, 2005.

KURSER

Fagtilsyn Spor. Banedanmark, 2014

Kompetencekursus i Glaciologi og Glacialgeologi, Kangerlussuaq, Grønland, Aarhus Universitet, 2012

Kursus i Stråling og Sikkerhed ved brug af transportable fugt- og densitetsmålere, FORCE Technology, 2009

Kurser i geoteknik og vejbygning, Ingeniørhøjskolen, Århus, 2006

Diverse kurser inden for geologi og ingeniørvidenskab, Kansas State University, USA, 2001 – 2002

Arktisk Teknologi, BYG, DTU, 2001 – 2002

ANSÆTTELSER

2015 – ?  GEOhelper.dk. Geolog – geologi og geoteknik

2008 – 2015 COWI A/S. Geolog – geologi og geoteknik

2007 – 2008  ASIAQ – Grønlands Forundersøgelser. Geolog – geologi og geoteknik

2006 – 2007  Franck Geoteknik AS, Geolog – geologi og geoteknik

2000 – 2006  Geoscandic A/S. Studentermedhjælper – geoteknisk borearbejde

KVALIFIKATIONER

På kontoret:

– Projekt- og økonomistyring
– Udarbejdelse af geoteknisk rapporter
– Stabilitetsundersøgelse vha. programmet Slide
– GIS analyse vha. programmerne MapInfo og Vertical Mapper
– Geologisk- og geoteknisk databasebehandling, GeoGIS og HoleBASE, optegning af boreprofiler og længdesnit

I laboratoriet:

– Klassifikation og identifikation af sedimenter og bjergarter, inkl. logging af borekerner
– Varetagelse af laboratorieforsøg, kalibrering af udstyr, kvalitetssikring, opdatering af laboratorieskemaer

I felten:

– Geologiske- og geotekniske undersøgelser
– Tilsyn, jordarbejder og afvanding
– Klassifikation og identifikation af sedimenter og bjergarter, inkl. logning af borekerner
– Diverse feltforsøg, bl.a. komprimeringskontrol vha. Troxler isotopmålesonde, Pladebelastningsforsøg, statisk og dynamisk (minifaldlod, LWD), Let Rammesonde (DPL) og Nedsivningsforsøg med Aardvark Permeameter
– Geofysiske undersøgelser – Seismiske, TEM, Geoelektriske m.m.
– Opmåling vha. Leica RTK-GPS
– Vibrationsmålinger – sprængning, pæleramning m.m.
– Marine undersøgelser, 2D scanning, processering af data vha. HYPACK software
– Baseline undersøgelser, minedrift

ØVRIGE EGENSKABER

Har siden 2010 undervist kursus i geologi for ingeniørstuderende på byggeteknisk retning, 1. semester, Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet (link).

UDVALGTE PROJEKTER (se udvidet projektliste i mit fulde CV)

Danmark. 2019. Energinet. BALTIC PIPE. FYN OG JYLLAND. Forundersøgelser

Udbud, indkøb og forhandlinger samt efterfølgende kontraktstyring af leverandørydelser for forundersøgelser (geoteknik, geofysik og hydrogeologi) for installation af ny ø1016 mm gasledning på tværs af Danmark.
Forundersøgelser for 1) lægning i åben rende og 2) styrede underboringer (HDD) og gennempresning ved naturområder og infrastruktur.
Kontraktprojektleder – delområde FYN. Ass. kontraktprojektleder – delområde JYLLAND.

Danmark. 2018 – 2019. Banedanmark. Aarsleff Rail A/S for Banedanmark. FSI0275. SVENDBORGBANEN. FTN Øst Od-Svg. Geoteknisk tilsyn

Nedgravning af fiberkabelpakke langs banen for kommende signalprojekt. Geoteknisk tilsyn med jordarbejder ift. sikkerhed med spor i drift.

Danmark. 2018. Trafikstyrelsen. FREDERICIA HAVN. Assessorteam

Risikoevaluering og –vurdering (CSM-RA) i forbindelse med genopbygning af sportracé på Fredericia Havn efter omfattende brand. Assessering inden for fagområdet Geoteknik.

Danmark. 2018. Banedanmark. RINGSTED – FEMERN BANEN. Nedsivningsforsøg på Næstved station. Feltforsøg

Udførelse af nedsivningsforsøg med Aardvark Permeameter.

Danmark. 2017 – 2018. Banedanmark. LANGÅ – HOBRO. Sporrenovering. Fagtilsyn

Renovering af sporkasse, ballastrensning, afvandingsarbejder m.m. mellem Langå – Hobro, inkl. total renovering af Randers station med nyt sportracé. Granskning af udbudsmateriale og efterfølgende Fagtilsyn, Jord + Afvanding + Geoteknik.

Danmark. 2017 – 2018. Banedanmark. Aarsleff Rail A/S for Banedanmark. Ballastundersøgelser. Feltgeolog

Ballastundersøgelse / Sporkasseundersøgelse forud for kommende sporrenovering, Fredericia – Aarhus & Aarhus – Langå. Geologisk prøvebedømmelse i felten, optegning af bore- og længdeprofiler i HoleBASE m.m.

Danmark. 2017. Banedanmark. VALBY – SVANEMØLLEN. Sporrenovering. Fagtilsyn

Tilsyn med geoteknik, jord- og afvandingsarbejder i forbindelse med sporrenoveringen. Granskning af udbudsmateriale.

Danmark. 2016 – 2017. Banedanmark. Aarsleff Rail A/S for Banedanmark. Ballastundersøgelser. Feltgeolog

Ballastundersøgelse / Sporkasseundersøgelse forud for kommende sporrenovering, København H – Høje Tåstrup. Geologisk prøvebedømmelse i felten, optegning af boreprofiler i HoleBASE m.m.

Danmark. 2016. Banedanmark. KØGE BUGT BANEN. Sporrenovering. Fagtilsyn

Tilsyn med jord- og afvandingsarbejder i forbindelse med sporrenoveringen.

Danmark. 2016. Banedanmark. NYBORG – ODENSE. Sporrenovering. Fagtilsyn

Renovering af jernbanespor, afvanding og stationer mellem Nyborg og Odense. Tilsyn med jordarbejder, afvanding og geoteknik.

Danmark. 2015. Banedanmark. TAULOV – PADBORG. Sporrenovering. Etape 3+4. Fagtilsyn

Renovering af jernbanespor, overkørsler og stationer mellem Tinglev og Padborg. Tilsyn med jordarbejder og afvanding.

Danmark. 2014 – 2015. Banedanmark. VAMDRUP – VOJENS. Nyt dobbeltspor. Fagtilsyn

Geoteknisk fagtilsyn med bl.a. blødbundsudskiftning / kanaludskiftning, K0-jordsudskiftning, opbygning af kontrabanket i Bastrupdam Mose m.m. Tilsyn med jordarbejder og afvanding.

Danmark. 2014. Odense Kommune. ODENSE LETBANE. Geotekniske ydelser

Geologisk prøvebedømmelse og laboratorieforsøg i forbindelse med geoteknisk undersøgelse for 14 km letbane. Geologisk prøvebedømmelse og laboratorieforsøg.

Danmark. 2013 – 2014. Energinet.dk. HORNS REV 3 & VEJLE ÅDAL. Geotekniske ydelser

Geologisk prøvebedømmelse og laboratorieforsøg i forbindelse med geoteknisk undersøgelse for styrede underboringer (HDD) for højspændingskabel til vindmøllepark HR3 og forskønnelsesprojekt i Vejle Ådal. Geologisk prøvebedømmelse og laboratorieforsøg.

Danmark. 2013. Trafikstyrelsen. BIRKERØD. Tornevangsvej. Assessorteam. Geoteknik

Risikoevaluering og –vurdering (CSM-RA) i forbindelse med etablering af stitunnel under eksisterende jernbane. Assessering inden for fagområdet Geoteknik.

Danmark. 2013. Odense Kommune. ODENSE LETBANE. Etape I. Geologiske ydelser

Arkivstudie med henblik på at tilvejebringe geologiske-, hydrogeologiske- og geotekniske data til brug i VVM fasen. Indledende undersøgelser. Skrivebordsstudie.

Danmark. 2012. Energinet.dk. Energinet.dk. Frøslev – Egtved II. Bygherretilsyn

Tilsynsarbejde, grundvandsænkning og afvandingsarealer ifm. anlæggelse af 94 km gastransmissionsledning mellem Frøslev (Ellund) og Egtved. Grundvandssænkning, afvanding, blødbundsområder.

England. 2012. DONG Energy. Westernmost Rough. Bygherretilsyn

Bygherres repræsentant ifm. geotekniske boringer for vindmølleprojekt – tracé for landgang af højspændingskabel.  Tilsyn med ekstern boreentreprenør.

Danmark. 2011. Region Hovedstaden. Højtryks injektion i glaciale aflejringer. Feltgeolog

Studier af højtryks injektion i glaciale aflejringer og disse effekt ifm. in-situ oprensning. Testområde i Høje Tåstrup.  Geologisk- prøvebedømmelse og opmåling.

Danmark. 2011. Banedanmark. Bramming – Tønder. Sporrenovering. Fagtilsyn

Renovering af jernbanespor, overkørsler og stationer mellem Bramming og Tønder. Tilsyn med jordarbejder og afvanding.

Danmark. 2009-2012. Arkil Miljøteknik A/S for Banedanmark. Ballastundersøgelser. Feltgeolog

Herning-Holstebro, Langå-Struer, Esbjerg-Bramming-Tønder, Taulov-Lunderskov-Padborg, Roskilde-Holbæk, Vanløse-Ballerup, Herning-Skjern, Aalborg-Frederikshavn, Fredericia – Nyborg, Ringsted – Femernbanen. Geologisk prøvebedømmelse ifm. ballastundersøgelser.

Danmark. 2010-2011. Odense Kommune. Kanalforbindelsen – Afsnit Øst. Geoteknisk tilsyn

Måling af E-modul, mini-faldlod og statisk pladebelastningsforsøg. Kontrolundersøgelser.

Polen. 2009. DONG Energy. Karcino Wind Farm. Geoteknisk tilsyn

Udgravningskontrol for 12 vindmøllefundamenter. Kontrolundersøgelser.

Grønland. 2008. London Mining Ltd. Baseline studies, Qugssuk. Feltgeolog

Feltarbejde for marine miljøundersøgelser før opstart af jernmine projekt ved Qugssuk, Godthåbsfjorden (i samarbejde med Orbicon A/S). Assistance i forbindelse med miljøundersøgelser.

Grønland. 2007. PBPower for ALCOA. ALCOA Greenland Hydropower. Feltgeolog

Geologiske og geotekniske undersøgelser for projektering af dæmninger, kanaler og tunneler, vandkraftsprojekt, Tasersiaq, Sdr. Isortup Isua, Imarsuup Isua. Geologiske og geotekniske undersøgelser.

MEDLEMSKABER

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geoteknisk Forening: Medlem af Laboratoriekomitéen, Arbejdsgruppe 2: Geologisk prøvebedømmelse.

ISRM – International Society of Rock Mechanics.

PUBLIKATINOER

Larsen, N.K., Piotrowski, J.A., and Christiansen, F., 2006: S-matrix microstructures and microshears as proxy for strain subglacial diamicts: Implications for basal till formation.