GEOhelper.dk er en geoteknisk- og geologisk servicevirksomhed – deraf navnet GEOhelper.dk. GEOhelper.dk blev etableret af Geolog, Cand. scient. Frits Christiansen d. 1. september 2015.

FRCN_jpg

GEOhelper.dk yder rådgivning omkring geologiske- og geotekniske forhold i Danmark og Grønland. Vi kender efterhånden Danmarks Geologi temmelig godt efter gennem årene at have bedømt ca. 30.000 jordprøver og besigtiget 100+ udgravninger. Vi har set det meste, og den erfaring kommer så kunden til gode!

GEOhelper.dk yder assistance med udførelse af laboratorieforsøg for Danmarks øvrige rådgivningsvirksomheder, råstofvirksomheder (grusgrave), anlægsvirksomheder, offentlige institutioner, staten m.m.

Hos GEOhelper.dk er kunden og kundens behov altid i centrum. Vi rådgiver kunden både i marken, ved boreriggen, i udgravningen m.m. Vi kommer gerne fysisk ud til kunden og indgår i dennes organisation i kortere eller længere perioder.

GEOhelper.dk har tegnet rådgiveransvarsforsikring hos Tryg, police nr. 670 9.532.120.499 (se link). Dækningssummen for personskade er som udgangspunkt 12.500.000 kr. pr. forsikrings­begivenhed og i alt pr. forsikringsår. For tingskade og formuetab tilsammen er dækningsummen 2.500.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed og i alt pr. forsikringsår.

GEOhelper.dk er i januar 2019 omdannet til et ApS. GEOhelper.dk ApS er registret i Det Centrale Virksomhedsregister og har fået tildelt CVR nr. 40180869.