GEOhelper.dk tilbyder følgende rådgivningsydelser:

Optegning af boreprofiler, tværsnit og situationsplaner
GEOhelper.dk tilbyder som serviceydelse at optegne boreprofiler, tværsnit og situationsplaner. Vi har licens til programmet HoleBASE SI Professional fra Keynetix Ltd. Med HoleBASE SI Template Studio kan boreprofiler, tværsnit og situationsplaner udformes helt efter kundens ønske i forhold til udseende og relevant indhold. Ring for tilbud!

Ressourceudlån – Geologi, Geoteknik, Ingeniørgeologi, Hydrogeologi, Miljøgeologi m.m.
Hvis din virksomhed eller organisation har brug for tilførsel af faglig sparring i en kortere eller længere periode, så book mig som ressourceperson. Du vil ikke fortryde det.

Skrivebordsstudier
Skal du lave et udbudsmateriale for geotekniske undersøgelser til projekter til lands eller vands?
Lad mig assistere dig og din organisation med at få det hele med så du får placeret undersøgelsesboringerne de RIGTIGE steder.
Alt for ofte har jeg skulle eksekvere et projekt og gransket udbudsmaterialet, for så at finde alt det der manglede eller ikke var undersøgt tilstrækkeligt.

Tilsynsopgaver – Undersøgelsesfasen
Udbud af geotekniske undersøgelser bliver hovedsageligt vundet på prisen alene – ikke på kvaliteten! Lad mig kikke den vindende entreprenør over skulderen i undersøgelsesfasen – både ved boreriggen og i laboratoriet. Så ved du at projektet kommer godt fra start.

Tilsynsopgaver – Udførelsesfasen
Jeg har erfaring som fagtilsyn på jernbaneprojekter indenfor fagområderne Jord & Afvanding / Geoteknik. Projekterne spænder over sporrenovering, etablering af nyt spor samt udvidelse af eksisterende banedæmninger (med spor i drift).