Priserne er gældende fra 1. jan. 2023 til 31. dec. 2023. Alle priser ekskl. moms.

Printvenlig version, 2023 priser (klik på link)

Nr. Forsøg (inkl. link til forsøgsforskrift) Standard / metode Pris
01. Generelt
01.01 Prøvehåndtering DS/EN ISO 22475-1 (2006) Medgået tid
02. Geologisk klassifikation
02.01a Geologisk bedømmelse af løsjord (poseprøve, geoteknik) DGF Bulletin 1 (1995) 45 kr. pr. bedømmelse
02.01b Geologisk bedømmelse af løsjord (poseprøve, forureningsundersøgelse) DGF Bulletin 1 (1995) 50 kr. pr. bedømmelse
02.02 Geologisk bedømmelse af bjergarter (prøvekerner) DGF Bulletin 1 (1995) 60 kr. pr. m kernebeskrivelse
02.03 Petrografisk beskrivelse af tilslag DS/EN 932-3 (1999) Medgået tid
02.04 Bestemmelse af procentdele af knuste overflader og brudflader i grove tilslagsmaterialer DS/EN 933-5 (1998) Medgået tid
03. Klassifikationsforsøg
03.01 Bestemmelse af naturligt vandindhold (poseprøve) DS/CEN ISO 17892-1 (2014) 37 kr. pr. bestemmelse
03.02a Bestemmelse af rumvægt af intakte prøver inkl. vandindholdsbestemmelse (A-rør) DS/CEN ISO 17892-2 (2014) 250 kr. pr. bestemmelse
03.02b Bestemmelse af rumvægt af intakte prøver inkl. vandindholdsbestemmelse (B-rør) DS/CEN ISO 17892-2 (2014) 200 kr. pr. bestemmelse
03.03 Bestemmelse af rumvægt af prøvestykker og bjergartsstykker (massefylde) DS/CEN ISO 17892-2 (2015), afsnit 5.2 – Immersion in fluid method 400 kr. pr. bestemmelse
03.04 Bestemmelse af partikeldensitet (korndensitet) DS/CEN ISO/TS 17892-3 (2015), afsnit 5.1 – Fluid pycnometer method 550 kr. pr. bestemmelse
03.05a Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling, Sigteanalyse, Dmax < 16 mm DS/CEN ISO/TS 17892-4 (2016) eller DS/EN 933-1 (2013) 750 kr. pr. analyse
03.05b Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling, Sigteanalyse, Dmax > 16 mm (f.eks. stabilt grus) DS/CEN ISO/TS 17892-4 (2016) eller DS/EN 933-1 (2013) 1200 kr. pr. analyse
03.05c Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling, Sigteanalyse, Ballastskærver (BN2-19-4 / BN2-4-2 / DS 13450:2003) [pr. 40 kg prøve, Dmax ≤ 63 mm] DS/CEN ISO/TS 17892-4 (2016) eller DS/EN 933-1 (2013) 1500 kr. pr. analyse
03.06 Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling, Hydrometeranalyse DS/CEN ISO/TS 17892-4 (2016) 750 kr. pr. analyse
03.07a Bestemmelse af konsistensgrænser (Plasticitetsindex) ved Casagrande-metoden, 15 % < Ip < 75% BS 1377 part 2 1990 eller prVI99-5:2004 Udgået! Erstattet af forsøg nr. 03.08
03.07b Bestemmelse af konsistensgrænser (Plasticitetsindex) ved Casagrande-metoden, Ip > 75% og Ip < 15% (Moræneler) BS 1377 part 2 1990 eller prVI99-5:2004 Udgået! Erstattet af forsøg nr. 03.08
03.08a Bestemmelse af konsistensgrænser (Plasticitetsindex) ved Faldkegle-metoden, 15 % < Ip < 75% DS/EN 17892-12 (2018) 1500 kr. pr. bestemmelse
03.08b Bestemmelse af konsistensgrænser (Plasticitetsindex) ved Faldkegle-metoden, Ip > 75% og Ip < 15% (Moræneler) DS/EN 17892-12 (2018) 2000 kr. pr. bestemmelse
03.09 Vurdering af filler egenskaber – Bestemmelse af sandækvivalent (SE-værdi) DS/EN 933-8 (2012) + A1 (2015) 500 kr. pr. bestemmelse
03.10a Vurdering af filler egenskaber – Prøvning med methylenblåt (MB) DS/EN 933-9 (2009) + A1 (2013) Medgået tid
03.10b Vurdering af filler egenskaber – Prøvning med methylenblåt, test for MB ≤ 3 DS/EN 933-9 (2009) + A1 (2013), Annex B 600 kr. pr. bestemmelse
03.11 Bestemmelse af korndensitet og vandabsorbtion DS/EN 1097-6 (2013) 450 kr. pr. bestemmelse
03.12 Bestemmelse af kornform – Formindeks (Shape Index) DS/EN 933-4 (2013) Medgået tid
03.13 Bestemmelse af lineært svind BS1377 – Part 2: Afsnit 4.3, 5.3 & 5.4 (1990) 650 kr. pr. bestemmelse
04. Kemiske forsøg
04.01a Bestemmelse af organisk indhold ved glødetabsbestemmelse BS 1377-3:1990 eller DGF Bulletin nr. 15 (2001), 4.1-1 350 kr. pr. bestemmelse
04.01b Bestemmelse af organisk indhold ved glødetabsbestemmelse – Friktionsmateriale prVI 99-9:2010 (inkl. kalkindholdsbestemmelse) 750 kr. pr. bestemmelse
04.01c Bestemmelse af organisk indhold ved glødetabsbestemmelse – Kohæsionsmateriale prVI 99-9:2010 350 kr. pr. bestemmelse
04.02a Bestemmelse af kalkindhold – Titrering BS 1377 – Part (1990) eller DGF Bulletin nr. 15 (2001), 4.2-1 500 kr. pr. bestemmelse
04.02b Bestemmelse af kalkindhold – VD’s prøvningsmetode prVI 99-11:2013 450 kr. pr. bestemmelse
05. Komprimeringsforsøg
05.01a Bestemmelse af referencedensitet ved Standard Proctor metoden – Friktionsmateriale DS/EN 13286-2 (2011) 950 kr. pr. bestemmelse
05.01b Bestemmelse af referencedensitet ved Standard Proctor metoden – Kohæsionsmateriale DS/EN 13286-2 (2011) 1500 kr. pr. bestemmelse
06. Styrkeforsøg
06.01 Bestemmelse af udrænet forskydningsstyrke ved faldkegleprøvning DS CEN ISO TS 17892-6 (2004) 500 kr. pr. bestemmelse
07. Permeabilitetsforsøg
07.01 Bestemmelse af kapillær stighøjde, friktionsmateriale DS/EN 1097-10 (2014) eller Statens Vejlaboratorium, hæfte 611 (1969) 550 kr. pr. bestemmelse
07.02a Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne – Friktionsmateriale (0,063 < d < 6 mm) DS/CEN ISO/TS 17892-11 (2004) – Constant Head (Metode 4.3: Indbygget i ø75 mm permeability cell) 1750 kr. pr. bestemmelse
07.02b Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne – Kohæsionsmateriale (ler/silt, Ip < 30 %) DS/CEN ISO/TS 17892-11 (2004) – Falling Head (Metode 4.2: Intaktprøve (A-rør) i ø75 mm permeability cell eller omrørt prøve indbygget i 4” compaction permeameter) 3500 kr. pr. bestemmelse (maks. 4 dage, herefter 350 kr. / dag)
08. Materialeegenskaber
08.01a Bestemmelse af termisk ledningsevne – intaktprøve, A-rør (inkl. rumvægts- og vandindholdsbestemmelse) ASTM D5334-14 (Thermal Needle Probe Procedure) 1750 kr. pr. bestemmelse
08.01b Bestemmelse af termisk ledningsevne – indbygget prøve (inkl. rumvægtsbestemmelse). For friktionsmaterialer udføres ekstra bestemmelse ved Sr = 1 (vandmættet tilstand) ASTM D5334-14 (Thermal Needle Probe Procedure) 2250 kr. pr. bestemmelse