GEOhelper.dk tilbyder assistance med følgende feltundersøgelser:

Geotekniske boringer
GEOhelper.dk anbefaler alle vores kunder at få udført geotekniske boringer af Boreteknik A/S – Danmarks suverænt bedste kvalitet til prisen. Vi har endnu ikke mødt en tidligere kunde som har fortrudt at have brugt dem som boreentreprenør – og vi kommer heller aldrig til det! Kontakt www.boreteknik.dk for tilbud.

 

Kontrolundersøgelser
GEOhelper.dk udfører udgravningskontrol ved brug at håndboreudstyr, håndvingeudstyr og evt. let rammesonde.

 

Mini-faldlodsmålinger
GEOhelper.dk udfører måling af overflade elasticitetsmodul (E-modul, Evd) med mini-faldlod af typen Dynatest LWD 3032. Ring for tilbud på undersøgelse.

Mini-faldloddet kan lejes hvis rådgiver / entreprenør selv ønsker at stå for kontrollen.

Dagsleje: 600,- kr.

Ugeleje: 2.500,- kr.

Månedsleje: 6.250,- kr.

ekskl. forsendelse og evt. instruktion (alle 2023 priser).

Med udstyret følger felt-tablet (datalogger) og ø200 mm plade til brug ved måling på SG II. Alternativt downloader kunder app til mobiltelefon. Udstyret transporteres i hard-case kuffert

 

Nedsivningsforsøg / Nedsivningstest / Infiltrationstest / Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne in-situ
GEOhelper.dk udfører bestemmelse af hydraulisk ledningsevne (Ksat, [m/s]) in-situ ved brug af et Aardvark Constant Head Permeameter (se link).

Denne metode er den mest præcise da forsøgsopstillingen holder vandtilførslen konstant lig med den mængde vand jorden kan optage (steady flow rate) modsat nedsivningsforsøg hvor ham graver et hul i jorden, hælder vand i, og observerer nedsynkningen – typisk udført kun 0,3 m u. terræn.

Med et Aardvark Constant Head Permeameter og software kan vandforbruget over tid følges. Når den vandmættede tilstand er opnået, og steady flow er opnået, udregnes jordens hydrauliske ledningsevne ud fra forsøgsopstillingens parametre.

Forsøget kan udføres i korte håndboringer udført til dybde svarende til bund af fremtidig faskine / drænledning (typiske ca. 1 m u. terræn), eller forsøget kan udføres i boringer op til 15 m dybe. Kontakt os for pris!

 

Poreluftsmåling med ION (Ion Science) TIGER
GEOhelper.dk kan udføre PID-måling i felten eller på prøver i laboratoriet. ELLER hvad med at du gør det selv?

Udstyret kan lejes hvis rådgiver / entreprenør selv ønsker at stå for målingerne.

Dagsleje: 500,- kr.

Ugeleje: 2.000,- kr.

Månedsleje: 5.000,- kr.

ekskl. forsendelse og evt. instruktion (alle 2023 priser).

 

GPS indmåling
GEOhelper.dk kan afsætte og indmåle f.eks. boringer vha. GPS. Vi bruger vores eget Leica RTK GNSS udstyr (controller: CS15 + antenne: GS12). Udstyret har licens til både GPS og GLONASS. Typisk er nøjagtigheden ca. 2-3 cm i planet (X,Y) samt i højden (Z, DVR90). Indmåling udføres i kotesystem efter kundens ønske.

Udstyret kan udlejes til rådgivere / entreprenører / offentlige institutioner på lige vilkår inkl. 2 m kulfiberstok, 3 x batterier samt oplader.

Dagsleje: 750,- kr.

Ugeleje: 3.000,- kr.

Månedsleje: 7.500,- kr.

ekskl. forsendelse og evt. instruktion (alle 2023 priser).

Leica CS15 field controller + GS12 antenne

 

Nivellement

GEOhelper.dk kan udføre nivellement af boringer/fikspunkter med op til 1.0 mm nøjagtighed i højden (Z) med Leica Sprinter 250M digitalt nivelleringsapparat (se link).

 

Grundvandssænkningsmonitering
GEOhelper.dk assisterer gerne med monitering af grundvandssænkningsanlæg.