Persondatapolitik hos GEOhelper.dk ApS
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos GEOhelper.dk ApS.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og cvr nr.
GEOhelper.dk ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– henvender dig til os via personlig mail
Der kan ikke indtastes persondata via vores hjemmeside.

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos www.geohelper.dk ApS er indehaver Frits Christiansen, GEOhelper.dk ApS, Rantzausmindevej 120, DK-5700 Svendborg, cvr nr. 40180869.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse, en leveringsbekræftelse, din ydelse m.m. og til generel korrespondance mellem kunde og leverandør.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 30 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos Simply.com, som fungerer som vores visitkort udadtil. Alle persondata som du oplyser pr. mail vil blive opbevaret lokalt på GEOhelper.dk ApS’s mailserver, ligeledes hosted af Simply.com.
Vi anvender ikke eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.
Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: frits@geohelper.dk.