Hos GEOhelper.dk kommer kvalitet ALTID i første række.

For at sikre den højeste kvalitet i vores arbejde, er vore organisation opbygget omkring retningslinjerne i ISO 9001 kvalitetssikringssystem og ISO 17025 krav til laboratorier. Vi er IKKE certificeret, da det ville være en for stor omkostning for virksomheden. Men vi stiller hele vores kvalitetssikringssystem til fuld offentlighed her på hjemmesiden. Det mener vi er mindst ligeså godt – eller bedre!

GEOTEKNISK LABORATORIUM

Kvalitetshåndbog
Alt laboratoriearbejde udføres efter retningslinjerne i vores Kvalitetshåndbog for Geotekniske Laboratorieydelser (se link).

Forsøgsforskrifter
Hvert laboratorieforsøg har en tilhørende forskrift for forsøgets udførelse. Se oversigten for link til forskrifterne (link til side).

Laboratorieudstyr
Alt måleudstyr/inventar har et id-nummer med tilhørende stamblad, logbog og evt. kalibreringsark (se links, opdateret pr. 26.01.2017).

Kalibreringscertifikater
Alt vores arbejde med udførelse af laboratorieforsøg er spildt, hvis det måleudstyr vi bruger ikke måler rigtigt. Derfor tester vi det meste af vores måleudstyr ved hjælp af f.eks. vægtlodder, termometre og skydelære som er kalibreret hos certificerede firmaer i udlandet. Det er vores og kundens forsikring for at vi kan levere troværdige forsøgsresultater. Alle kalibreringscertifikater kan ses her (se link).

GEOTEKNISK MARKUDSTYR


… under udarbejdelse. Kommer snart!