Laboratorieydelser

Laboratorieydelser faktureres efter de i oversigten (følg link til side) følgende priser.

Rådgivning

Hos GEOhelper.dk har vi lave driftsudgifter. Derfor ligger GEOhelper.dk’s rate for rådgivningstimer ca. 20-40 % under normalprisen i rådgiverbranchen (senior geolog), og er derfor sat til 725,- kr. pr. time (2021 priser).

GEOhelper.dk’s timerate pålægges følgende tillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid:

Hverdage, mellem kl. 20:00 – 06:00: + 100,- kr. (2021 tillægspris).

Lørdag, søndag og helligdage, mellem kl. 06:00 – 20:00 (dag): + 100,- kr. (2021 tillægspris).

Lørdag, søndag og helligdage, mellem kl. 20:00 – 06:00 (nat): + 200,- kr. (2021 tillægspris).

Transport

GEOhelper.dk er hjemmehørende i Svendborg. Al kørsel faktureres efter statens takster (3,44 kr. pr. km i 2021). Transporttid (til lands, til vands og i luften) faktureres med en reduceret rådgivningsrate på 550,- kr. pr. time (2021 priser). Det synes vi er mest fair for kunden.

Udgifter til broafgift, færgebillet, flyrejse og rejseudgifter generelt inkl. evt. overnatning viderefaktureres til kunden med mindre anden aftale foreligger.

Udstyr

Leje af udstyr til brug ved kontrolundersøgelser takseres efter dagsleje.

Ressourceudlån eller længerevarende tilsynsopgaver

Ring for tilbud (tlf. +45 2185 4195).

Det med småt:

– Alle ydelser aftales med accept pr. mail i så god tid som muligt.

– Aflysning af ydelser skal foreligge skriftligt pr. mail.

– Ved aflysning mindre end 48 timer før faktureres for den planlagte dags ydelse samt for evt. planlægning.

– Ved aflysning mere end 48 timer før annulleres ydelsen uden beregning for kunden, dog faktureres for evt. planlægning.

– Betalingsfrist: 15 dage netto.

– Rente efter forfaldsdato: 12 % p.a.

– Alle priser er ekskl. moms.